Project Description

פרויקט “הטרסות” ח/370– חולון

פרויקט מגורים, הכולל 48 דירות במתחם ח/370 (4) בחולון – שתוכנן ונבנה באמצעות חברת נאות מזרחי בע”מ מקבוצת מזרחי – לאחר יזום עסקה מורכבת ומשולבת שכללה התקשרות בעסקאות בניה עם בעלי קרקע, ניהול תביעת פירוק שיתוף ורכישת חלקים המהווים את יתרת הזכויות מכונס הנכסים במסגרת תביעת פירוק שיתוף – הפרויקט תוכנן ע”י האדריכל מר פיליפ גינזבורג.

עו”ד מלווים – עו”ד טל קנת ועו”ד מירה ז’ק.