Project Description

“תאומי רמות” ירושלים

 82 דירות בשני בנייני מגורים בשכונת רמות בירושלים – לאחר הבשלת כל התנאים התכנונים והמשפטיים – הפרויקט בוצע על ידי נאות מזרחי בע”מ מקבוצת מזרחי – בתכנונו, של האדריכל הירושלמי הוותיק מר יגאל לוי. משרדנו יזם את שיתוף הפעולה בין היזם לבין בעלת הקרקע. 

עו”ד מלווים – עו”ד טל קנת ועו”ד בטי רוזנבלום.