תיאור הפרויקט

"מגרשים בגן יבנה"

רכישת מתחמים למגורים במגרשים צמודי קרקע על ידי היזם הוותיק מר אריה שליין מחברת שליין השקעות בע"מ, ביצוע פרצלציה וחלוקת המתחם למגרשים לבניה עצמית ושיווקם לרוכשים.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל.