תיאור הפרויקט

מגרש 203 ח/370 (4) – חולון

בניין הכולל 24 דירות ahcbvבשיתוף פעולה של שתי החברות הוותיקות רבות המוניטין -זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ וחברת צבי צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ .

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד נורית נמדר גורפינקל.