תיאור הפרויקט

מגרש 207 ח/370 (4) – חולון

בניין הכולל 33 דירות שיבנה בשיתוף פעולה של שתי החברות הוותיקות רבות המוניטין -זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ וחברת צבי צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ .

המשרד קשר עבור היזם באופן ייחודי עסקת קומבינציה עם האפוטרופוס הכללי על יחידות קרקע לדירות שניהל במגרש לאור האמון הרב שהאפוטרופוס הכללי רכש ליזם ולעוה"ד.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד בטי רוזנבלום.