תיאור הפרויקט

מגרש 212 ח/370 (4) – חולון

בניין הכולל 33 דירות שנבנה על ידי  חברת נתנאל גרופ בע"מ.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד מיטל קאן.