תיאור הפרויקט

מגרש 214 ח/370 (4)  – חולון

בניין הכולל  33 דירות – שנבנה בשיתוף פעולה של שתי החברות הוותיקות רבות המוניטין – זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ וחברת צבי צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ .

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד חגית כרמלי.