תיאור הפרויקט

פרויקט בית הזית – יפו

פרויקט בוטיק הכולל 6 דירות ברח' 3895 ביפו – המבוצע לאחר קשירת עסקת קומבינציה בין בעלי המגרש (משפחת יוספיאן) לבין היזם משה מגוז.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל.