תיאור הפרויקט

פרויקט "כפר דניאל"

מכירת מגרשים לבניה עצמית ע"י היזמים "אתנה" יעקב מרדינגר ואבי יוחנן בכפר דניאל סמוך לבן שמן.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת, עו"ד בטי רוזנבלום, עו"ד עידית גורל ועו"ד מירה ז'ק.