תיאור הפרויקט

פרויקט "קריית אבות" – באר שבע

בנייני מגורים הכוללים כ 120 דירות למגזר החרדי – שבוצע על ידי חברת אביסרור ובניו יזום ופיתוח בע"מ.

עו"ד מלווה – עו"ד טל קנת.