תיאור הפרויקט

פרויקט "קריית שמואל א,ב,ג והאחוזה" – אפי נתיב פיתוח בע"מ

למעלה מ 300 דירות – שניבנו במספר שלבים – לאחר זכיה במכרזי מנהל מקרקעי ישראל – ובוצעו על ידי היזם אפי נתיב ופיתוח בע"מ – בשליטת מר שמחה גריצינגר.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד בטי רוזנבלום.

בנק מלווה – בנק ירושלים וחברת הביטוח כלל.