תיאור הפרויקט

פרויקט "Forty Two"

33 דירות בבניין במתחם קריית רבין בחולון היזם גן השיקמים בע"מ

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת, עו"ד נורית נמדר גורפינקל