תיאור הפרויקט

פרויקט Icon Tower – קריית אונו

בניין מגורים יוקרתי, הכולל 91 דירות ב 23 קומות ב"פסגת אונו" בקריית אונו – שבוצע ע"י היזם אורן הסלע בניה והשקעות בע"מ.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל.

בנק מלווה –בנק איגוד לישראל בע"מ.