תיאור הפרויקט

פרויקט Z-Home – ח/300 חולון

בניין מגורים יוקרתי, הכולל 50 דירות שבוצע במסגרת התקשרויות בעסקאות קומבינציה ובניה עם בעלי הקרקע ובוצע ע"י חברת זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד מירה ז'ק.

בנק מלווה – בנק מזרחי טפחות בע"מ.