תיאור הפרויקט

"הפרויקט ברח' בוסל" – במרכז הרצליה

בניין בוטיק בלב העיר הרצליה ברח' בוסל 4 – פרי עסקת קומבינציה בין הבעלים משפחת פיינטוך מוותיקי הרצליה לבין היזם הוותיק מר זאב רוטמן מזאב רוטמן בניה וייזום בע"מ.

עו"ד מלווים – עו"ד טל קנת ועו"ד בטי רוזנבלום.